Pozvánka na seminár – 27.11.2019 Adaptácia študenta SŠ s poruchami učenia v začiatkoch štúdia na VŠ a návrh úprav pre študentov s poruchami učenia na vysokej škole

Vážená/ý koordinátorka, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, vážená odborná verejnosť. V súčasnosti sa v populácií zvyšuje počet detí so špecifickými poruchami učenia. V súvislosti s tým narastá aj počet študentov s týmito poruchami na vysokých školách. Vysokoškolskí učitelia sa čoraz častejšie stretávajú vo svojej

Informácia zo seminára

Dňa 4.4. 209 sa konal  seminár “Adaptácia študenta strednej školy s poruchami učenia, s autizmom, s psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami v začiatkoch štúdia na vysokej škole” Na úvod podujatia si účastníci v troch krátkych videách pozreli ako vníma

Návšteva z Indie v našom centre

Dňa 06.03.2019 navštívil Bezbariérové centrum TUKE Dr. Ramchandra P. Bhavsar koordinátor z centra RUSA – Resource Centre for inclusive Education pôsobiaci na Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University v Indii s kolegom. Hostia sa zaujímali o systém podpory študentov so špecifickými potrebami na