Prihlášky pred nástupom na VŠ:

  1. Formulár prihlášky pre Bc. štúdium 1. stupeň a Ing. štúdium 2. stupeň – papierová prihláška
  2. Formulár prihlášky pre doktorandské štúdium 3. stupeň – papierová prihláška
  3. E-prihláška

Žiadosti:

  1. Všeobecná žiadosť študenta – stiahni
  2. Žiadosť o zníženie, odpustenie, vrátenie školného a odloženie termínu jeho splatnosti – stiahni
  3. Žiadosť o zníženie/odloženie školného za súbežné štúdium v akademickom roku 2015/2016  – stiahni
  4. Žiadosť o individuálny študijný plán pre študentov FEI (aj všeobecná žiadosť) – ziadost-studenta-fei