Legislatíva štúdia 

Na tomto mieste nájdete aktuálne dokumenty týkajúce sa štúdia, ako sú (Školné a poplatky spojené so štúdiom, Harmonogram akademického roka, Poriadky, Informácie i štipendiách, Uznávanie dokladov o vzdelaní, Ostatné).

Základné vnútorné predpisy

Na tomto mieste nájdete Základné vnútorné predpisy TUKE