Prístupnosť prostredia na TUKE

Technická univezita v Košiciach sa snaží postupne sprístupňovať svoje prostredie, aby vytvorila priestor na štúdium študentov so špecifickými potrebami.

Proces vzdelávacích aktivít prebieha na TUKE vo viacerých budovách, ktoré sú umiestnené priamo v areáli TUKE,  ale aj v iných častiach mesta Košice. Budovy TUKE majú rôzny stupeň prístupnosti z hľadiska architektonických bariér, preto je nižšie popísaný prístup k jednotlivým budovám TUKE.

Bezbariérový prístup do budovy Vysokoškolská 4

Nájazdová rampa na Vysokoškolskej ulici č. 4 (dvor budovy Stavebnej fakulty) umožňuje prístup do budovy študentom so špecifickými potrebami na Stavebnú fakultu (SvF), Katedru jazykov (KJ) a ďalšie pracoviská.

Obrázok, rampa Vysokoškolská 4Obrázok rampa na Vysokoškolskú 4

 Parkovanie Vysokoškolská4, nákres

Hlavný vstup do Auly Maxima TUKE je upravený nájazdovou rampou, ktorá umožňuje bezbariérový prístup do foye auly. Priamo do auditória auly je prístup zabezpečený šikmou schodiskovou plošinou. Pred Aulou Maxima je 13 parkovacích miest  a 1 vyhradené miesto pre osoby ŤZP.

Rampa do Auly MaximaIMG_0041

Hlavná budova TU, A blok a B blok

Areal TUKE mapa

Prístup do hlavnej budovy je cez hlavný vchod a bočné vchody.

Hlavný vchod do budovy ul. Letná 9 z parkoviska pre ŤZP je prístupný  – je vybudovaná plošina nájazdu do budovy. Vchodové dvere sú samootváracie, bezprahové a dostatočne široké pre prejazd vozíka.

Pred hlavným vchodom do budovy TUKE na Letnej 9 je 1 vyhradené parkovacie miesto pre osoby ŤZP. Vo vnútornom dvore areálu školy sú štyri + jedno vyhradené parkovacie miesto – počas školského roka  je prístupnosť obmedzená príjazdovými rampami. V prípade potreby  jednotlivého vstupu do areálu je potrebné kontaktovať  službu na vrátnici pomocou hlasového zariadenia, ktoré je pri rampách pre prístup do areálu. Študenti so špecifickými potrebami v odôvodnených prípadoch majú k dispozícii parkovací preukaz, ktorý im umožňuje bezproblémový vstup do areálu.

Hlavný vchod TUKE

Vstup do L9 B.
Vstup je možný cez hlavný vchod, a bočný vchod z vnútorného areálu, ktorý je bezbariérovo riešený –  rampou, samootváracie dvere sú bezprahové – počas prázdnin uzamknuté. Pred vchodom sú  4 vyhradené parkovacie miesta pre vozidlá označené preukazom ZŤP. V L9 B bloku sú bezbariérové toalety a bezbariérový výťah.

Parkovacie miesta v areáli univerzityRampa, bočný vchod TUKE

V hlavnej budove na prízemí sú podateľňa, študentské informačné a poradenské centrum, predajňa odbornej literatúry, rysovne, bufet, predajňa skrípt, Bezbariérové centrum, kopírovacie a viazacie služby, posluchárne P24, P25, P26, P27 – pri posluchárňach sú schodiskové plošiny – kľúč k ich spusteniu je na vrátnici.
Na poschodia 2 až 5 hlavnej budovy je možný prístup osobným výťahom, prístup na prvé poschodie je možný iba cez nákladný výťah, ktorý sa dá použiť iba s asistenciou informátora z hlavnej vrátnice. Nákladný výťah sa nachádza oproti hlavnej vrátnice.