Študenti oslobodení od telesnej výchovy z dôvodu zdravotných problémov, prinesú toto potvrdenie (pdf) (kompletne vyplnené !) od odborného lekára garantovi z KTV v prvom alebo druhom týždni semestra! (dodatočné potvrdenia nebudú akceptované!).

O oslobodení rozhodujú garanti z KTV pre jednotlivé fakulty:

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Mgr. Peter HANČIN

Fakutla baníctva,ekológie,riadenia procesov a geotechnológií: Mgr.Kristína HORIZRALOVÁ

Strojnícka fakulta: PaedDr.Vladimír HARČARIK

Stavebná fakulta: Mgr. Jana HLAVÁČOVÁ

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie: Mgr. Peter MURÍN

Ekonomická fakulta: Mgr. Daniel VASILIŠIN

Fakulta umení: Mgr. Ľuboš VOJTAŠKO

Letecká fakulta: Mgr. Miroslava BARCALOVÁ