Oslobodenie od Telesnej výchovy

1. Študenti oslobodení od telesnej výchovy z dôvodu zdravotných problémov, prinesú toto potvrdenie (pdf) (kompletne vyplnené !) od odborného lekára garantovi z KTV v prvom alebo druhom týždni semestra! (dodatočné potvrdenia nebudú akceptované!).

2. Aktívni športovci môžu byť oslobodení od povinnej telesnej výchovy po predložení tohto potvrdenia (pdf) od svojho športového klubu, v ktorom bude rozpis tréningových hodín v týždni. Potvrdenie je nutné priniesť v prvom týždni semestra!

Potvrdenie-športovci-internát (pdf)

Potvrdenia o oslobodení platia iba na jeden semester!!!

O oslobodení rozhodujú garanti z KTV pre jednotlivé fakulty:

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Mgr. Peter HANČIN

Fakutla baníctva,ekológie,riadenia procesov a geotechnológií: Mgr.Kristína HORIZRALOVÁ

Strojnícka fakulta: PaedDr.Vladimír HARČARIK

Stavebná fakulta: Mgr. Jana HLAVÁČOVÁ

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie: Mgr. Peter MURÍN

Ekonomická fakulta: Mgr. Daniel VASILIŠIN

Fakulta umení: Mgr. Ľuboš VOJTAŠKO, PhD.

Letecká fakulta: Mgr. Miroslava BARCALOVÁ, PhD.