Bezbariérové centrum sa od svojho vzniku zapája do riešenia projektov.

Na tomto pracovisku bolo riešených viacero projektov v rámci rôznych schém financovania ako sú: TEMPUS, GRUNDTVIG, Leonardo da Vinci, 7RP, 6RP a iné.