DÁTUMKURZ / SEMINÁR / WORKSHOP /ODBORNÁ PREDNÁŠKANÁZOV CIEĽOVÁ SKUPINA
26.1.2023workshopZefektívnenie podpory študentov so zrakovým postihnutím na Technickej univerzite v KošiciachSlovenská autorita pre Braillove písmo
8.12.2022seminárPredstavenie Buddy programu na UPJŠ: rovesnícka opora ako podpora adaptácie na VŠČlenovia Poradnej rady, VŠ koordinátori pre študentov so ŠP, odborná verejnosť
26.-27.10.2022workshopPodpora študentov so špecifickými potrebami na VŠ a žiakov so ŠVVP na SŠ – plynulý prechod na VŠČlenovia Poradnej rady, VŠ koordinátori pre študentov so ŠP, odborná verejnosť
13.10.2022seminárPotreba spolupráce pri začleňovaní žiakov, začleňovanie sociálno-emociálnym učenímPoradná rada BBC TUKE
3.10.2022prezentácia Prezentácia pracoviska BBC TUKE Študenti SOŠP sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
27.9.2022seminárPríklady dobrej praxe týkajúce sa práce so študentami so ŠP – kazuistiky, prípadové štúdiePoradná rada BBC TUKE
13.9.2022seminárPodpora žiakov so ŠVVP v SPŠ Dopravnej v KošiciachPoradná rada BBC TUKE
6.9.2022prezentáciaPrezentácia pracoviska BBC TUKE Zástupkyňa z Opole University of Technology, Poľsko
23.6.2022seminárPodporné technológie a činnosť BBC TUKE pre študentov so ZPČlenovia Poradnej rady BBC TUKE
9.6.2022prezentácia Prezentácia pracoviska BBC TUKE Zástupkyňa SOŠP sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
2.6.2022workshopSpráva o činnosti Poradnej rady pri BBC TUKE v rámci riešenia Rozvojového projektuPoradná rada BBC TUKE (členovia – CŠPPaP, VŠ, SŠ, ÚNSS Košice)
11.5.2022prezentáciaPrezentácia pracoviska BBC TUKE Zástupkyňa Súkromnej strednej odbornej školy ekonomickej v Košiciach
17.2.2022 online seminárPodpora študentov so ŠP na VŠŠkolskí psychológovia, výchovní poradcovia, rodičia študentov so ŠP
25.11.2021online kurzPodpora študentov so špecifickými potrebami na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠP (A2)Koordinátori pre študentov so ŠP, VŠ učitelia, široká akademická verejnosť
21.10.2021online kurzPodpora študentov so špecifickými potrebami na VŠ (A1)Koordinátori pre študentov so ŠP, VŠ učitelia, široká akademická verejnosť
04.03.2021online seminárMožnosti štúdia a rozsah zabezpečovaných podporných/asistenčných služieb na TUKE pre študentov s rôznym zdravotným postihnutím, či inými špecifickými potrebamiManažment a pedagogickí zamestnanci stredných škôl, výchovní poradcovia na stredných školách, rodičia študentov so špecifickými potrebami
10.09.2020seminár pri príležitosti 20. výročia založenia BBC TUKEPodpora študentov so ŠP na VŠKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia SŠ, stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť
27.11.2019seminárAdaptácia študenta SŠ s poruchami učenia v začiatkoch štúdia na VŠ a návrh úprav pre študentov so ŠP VŠ – študent s poruchami učenia  Koordinátori pre študentov so ŠP na VŠ, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia SŠ, stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť.
14.11.2019odborná prednáškaOdborná prednáška o zdvíhacích zariadeniach s praktickým vyskúšaním pomôcok a prezentácia podporných technológií v Bezbariérovom centre TUKE v spolupráci s firmou ARES Zamestnanci ÚPSVaR Trebišov, odd. peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností .
7.11.2019odborná prednáškaOdborná prednáška o zdvíhacích zariadeniach s praktickým vyskúšaním pomôcok a prezentácia podporných technológií v Bezbariérovom centre TUKE / ÚPSVaR Zamestnanci ÚPSVaR Michalovce, odd. peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností .
4.4.2019seminárAdaptácia študenta strednej školy s poruchami učenia, autizmom, psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami  v začiatkoch štúdia na vysokej škole Koordinátori pre študentov so ŠP na VŠ, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia SŠ, stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť.
29.11.2018odborná prednáškaPrezentácia služby RoboBraille – Pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom v práci s prevodom dokumentov do prístupných elektronických formátovZástupcovia organizácií zrakovo postihnutých občanov, pracovníkov univerzitných knižníc.
15.11.2018workshopPrezentácia podporných/asistenčných/vzdelávacích technológií  a workshop ,,Debarierizácia objektov a presun imobilných osôb“ (spol. ARES), vrátane praktických ukážok zariadení a možnosťou osobného otestovaniaKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
19.4.2018kurzKurz A2 Podpora študentov so ŠP na VŠKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ.
7.12.2017seminárAktuálne témy a praktické rady pre podporu študentov so ŠP na VŠKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ.
30.11.2017seminárAktuálne témy a praktické rady pre podporu študentov so ŠP na VŠKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ.
26.10.2017kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ.
14.12.2016kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť Prešovskej univerzity v Prešove.
10.- 13. 10.2016kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠP, Kurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
17.3.2016kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
4.2.2016kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
3.12.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť Prešovskej univerzity v Prešove.
10.11.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
2.11.2015kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
29.10.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
17.9.2015kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiách Koordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
18.6.2015kurzKurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
11.6.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP pre koordinátorov, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
14.5.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP pre koordinátorovKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
23.4.2015kurzKurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
6.11.2014kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP pre koordinátorovKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
2.10.2014kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP pre koordinátorovKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.