DÁTUMKURZ / SEMINÁR / WORKSHOP /ODBORNÁ PREDNÁŠKANÁZOV CIEĽOVÁ SKUPINA
27.11.2019seminárAdaptácia študenta SŠ s poruchami učenia v začiatkoch štúdia na VŠ a návrh úprav pre študentov so ŠP VŠ – študent s poruchami učenia  Koordinátori pre študentov so ŠP na VŠ, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia SŠ, stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť.
14.11.2019odborná prednáškaOdborná prednáška o zdvíhacích zariadeniach s praktickým vyskúšaním pomôcok a prezentácia podporných technológií v Bezbariérovom centre TUKE v spolupráci s firmou ARES Zamestnanci ÚPSVaR Trebišov, odd. peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností .
7.11.2019odborná prednáškaOdborná prednáška o zdvíhacích zariadeniach s praktickým vyskúšaním pomôcok a prezentácia podporných technológií v Bezbariérovom centre TUKE / ÚPSVaR Zamestnanci ÚPSVaR Michalovce, odd. peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností .
4.4.2019seminárAdaptácia študenta strednej školy s poruchami učenia, autizmom, psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami  v začiatkoch štúdia na vysokej škole Koordinátori pre študentov so ŠP na VŠ, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia SŠ, stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť.
29.11.2018odborná prednáškaPrezentácia služby RoboBraille – Pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom v práci s prevodom dokumentov do prístupných elektronických formátovZástupcovia organizácií zrakovo postihnutých občanov, pracovníkov univerzitných knižníc.
15.11.2018workshopPrezentácia podporných/asistenčných/vzdelávacích technológií  a workshop ,,Debarierizácia objektov a presun imobilných osôb“ (spol. ARES), vrátane praktických ukážok zariadení a možnosťou osobného otestovaniaKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
19.4.2018kurzKurz A2 Podpora študentov so ŠP na VŠKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ.
7.12.2017seminárAktuálne témy a praktické rady pre podporu študentov so ŠP na VŠKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ.
30.11.2017seminárAktuálne témy a praktické rady pre podporu študentov so ŠP na VŠKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ.
26.10.2017kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP na VŠ.
14.12.2016kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť Prešovskej univerzity v Prešove.
10.- 13. 10.2016kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠP, Kurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
17.3.2016kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
4.2.2016kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
3.12.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť Prešovskej univerzity v Prešove.
10.11.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
2.11.2015kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiáchKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
29.10.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
17.9.2015kurzKurz A3: Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/vzdelávacích technológiách Koordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
18.6.2015kurzKurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
11.6.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP pre koordinátorov, Kurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
14.5.2015kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP pre koordinátorovKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
23.4.2015kurzKurz A2: Podpora študentov so ŠP na VŠ – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠPKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
6.11.2014kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP pre koordinátorovKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.
2.10.2014kurzKurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP pre koordinátorovKoordinátori pre študentov so ŠP, vysokoškolskí učitelia a širšia akademická verejnosť.