Ohlasy v tlači na 20. výročie Bezbariérového centra

20. výročie existencie a činnosti Bezbariérového centra na Technickej univerzite v Košiciach v printových médiach. https://www.teraz.sk/slovensko/bezbarierove-centrum-tuke-v-sucasnos/493005-clanok.html https://kosicednes.sk/udalosti/bezbarierove-centrum-tuke-v-sucasnosti-poskytuje-podporu-56-studentom/ https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/bezbarierove-centrum-tuke-v-sucasnosti-poskytuje-podporu-56-studentom-122972 https://theworldnews.net/sk-news/bezbarierove-centrum-tuke-v-sucasnosti-poskytuje-podporu-56-studentom

Pozvánka na seminár – 27.11.2019 Adaptácia študenta SŠ s poruchami učenia v začiatkoch štúdia na VŠ a návrh úprav pre študentov s poruchami učenia na vysokej škole

Vážená/ý koordinátorka, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, vážená odborná verejnosť. V súčasnosti sa v populácií zvyšuje počet detí so špecifickými poruchami učenia. V súvislosti s tým narastá aj počet študentov s týmito poruchami na vysokých školách. Vysokoškolskí učitelia sa čoraz častejšie stretávajú vo svojej