Výzva na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2022/23

Vážení študenti aj v tomto akademickom roku sa môžete prihlásiť na Erasmus+ študijný pobyt. Informácie nájdete v tomto odkaze. V prípade že ste študenti so ŠP, môžete získať vyšší grant na pokrytie výdavkov spojených s Vašimi špecifickými potrebami. Ak potrebujete ďalšie informácie o získaní grantu

Ohlasy v tlači na 20. výročie Bezbariérového centra

20. výročie existencie a činnosti Bezbariérového centra na Technickej univerzite v Košiciach v printových médiach. https://www.teraz.sk/slovensko/bezbarierove-centrum-tuke-v-sucasnos/493005-clanok.html https://kosicednes.sk/udalosti/bezbarierove-centrum-tuke-v-sucasnosti-poskytuje-podporu-56-studentom/ https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/bezbarierove-centrum-tuke-v-sucasnosti-poskytuje-podporu-56-studentom-122972 https://theworldnews.net/sk-news/bezbarierove-centrum-tuke-v-sucasnosti-poskytuje-podporu-56-studentom