Podporné technológie

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach je v súčasnosti vybavené zodpovedajúcimi technológiami (hardvér aj softvér) určenými pre študentov so špecifickými potrebami pri podpore ich štúdia. Vybavenie v plnej miere využívajú študenti a uchádzači o štúdium so zdravotným znevýhodnením a s poruchami učenia. Zároveň sú podporné technológie centra využívané pre vzdelávacie aktivity koordinátorov vysokých škôl v rámci SR.

Odborníci v oblasti podporných technológií, ktorí pracujú v centre pomáhajú vyhodnocovať stupeň postihnutia študentov a na základe vyhodnotenia im odporučia najvhodnejšie podporné technológie, ktoré im pomáhajú pri štúdiu. Poskytujú tiež tréning na ovládanie podporných technológií.

Podporná technológia predstavuje nástroj, alebo službu a nazývame ňou všetky prístroje, zariadenia, produkty, technické princípy, služby, ktoré slúžia na kompenzáciu funkčného obmedzenia, uľahčenie samostatného života, podporu autonómie, realizáciu každodenných aktivít, podporu vzdelávania a zamestnávania, prekonávanie bariér, uľahčenie a/alebo umožnenie vykonávať aktivity každodenného života.

Podporné technológie, ktoré sú dostupné v Bezbariérovom centre, rozdelené podľa typu zdravotného znevýhodnenia:

So zrakovým postihnutím

So sluchovým postihnutím

S telesným postihnutím

Iné formy zdravotného znevýhodnenia

Lepšiu predstavu o širokej ponuke podporných technológií v rámci Európy, ale aj v iných krajinách, ponúka:

EASTIN databáza podporných technológií