Okrem drahých podporných technológií existujú aj jednoduché a veľmi užitočné riešenia, ktoré sú nápomocné pri sprístupnení informácií pre ľudí s rôznym typom zdravotného postihnutia.

Postupne budeme túto stránku dopĺňať o takéto riešenia, ktoré sú navyše odskúšané samotnými užívateľmi.


 Služba RoboBraille v slovenčine

Návod na používanie služby

E-learningový kurz RoboBraille v Slovenčine

E-learningový kurz je navrhnutý tak, aby vás previedol cez službu RoboBraille. Tiež vás naučí, ako používať nástroj RoboBraille na konverziu rôznych dokumentov do alternatívnych formátov, ako sú zvukové knihy, e-knihy, digitálna zväčšená tlač a Braillovo písmo.


 Matematika v prístupnej forme.

Učebná pomôcka Matematika pre nevidiacich študentov je primárne určená pre nevidiacich študentov a študentov s poruchami zraku.  Takto spracovaná matematika je vhodná aj pre dyslektikov a pre študentov, ktorí hľadajú iné formy interpretácie učiva z matematiky. Matematika pozostáva z dvoch CD a  je určená predovšetkým pre študentov 1. roč. Bc. štúdia na fakultách TUKE, ktorí v dôsledku zdravotného postihnutia nedokážu čítať matematické texty v knižnej alebo v elektronickej forme. Ak máte záujem o túto publikáciu, môžete si ju vypožičať v knižnici TUKE, alebo v Bezbariérovom centre.

Matematika - CDMatematika 1 - obsahMatematika 2 - obsah


Mobilná verzia číťača obrazovky NVDA

Postup ako si vytvoriť mobilnú verziu číťača obrazovky NVDA je uvedený v pripojenom odkaze. S touto mobilnou verziou si budete môcť sprístupniť každý počítač. Zasuniete USB kľúč s mobilnou verziou čítača obrazovky NVDA a počítač Vám začne čítať informácie.

NVDA – ako si vytvoriť čítač obrazovky, ktorý môžete mať stále so sebou


RoboBraille v slovenčine – viac informácií


Voľne šíriteľná aplikácia Balabolka je TTS (Text-To-Speech) program, ktorý umožňuje čítanie textov a ich ukladanie do rôznych audio formátov. Viac informácií je v odkaze Balabolka – informácie a postup ako si ju nainštalovať nájdete v Balabolka – inštalácia

Balabolka – informácie

Balabolka – inštalácia