Osoby so zdravotným postihnutím potrebujú stálu podporu pre rozvoj svojich zručností a schopností, pocit komunity aj vzájomnú motiváciu. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach okrem iných činností takéto možnosti svojim klientom poskytuje. Vo štvrtok dopoludnia, 5.8.2021 sme v našom centre privítali už opakovane partiu z Detského klubu. Návštevníkov sme oboznámili s našou činnosťou a potom sme dostali veľa otázok týkajúcich sa štúdia študentov so špecifickými potrebami, ako napríklad: kto všetko sa môže prihlásiť na štúdium, či každý robí prijímačky, či každý zvláda robiť skúšky, kam nastupujú študenti so špec. potrebami do práce po skončení štúdia, či štát snahy Technickej univerzity o inklúziu podporuje,…). Nakoniec sme sa dohodli na opätovnej návšteve BBC, na ktorej si tí, ktorí budú chcieť, vyskúšajú podporné technológie a pomôcky s ktorými pracujú študenti so špecifickými potrebami počas ich štúdia.

Detský klub v BBC
Detský klub v BBC
Detský klub v BBC
Detský klub opäť na návšteve u nás.