Osoby so zdravotným postihnutím potrebujú stálu podporu pre rozvoj svojich zručností a schopností, pocit komunity aj vzájomnú motiváciu. Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach okrem iných činností takéto možnosti svojim klientom poskytuje. V mesiacoch júl a august 2021 v rámci spoznávania a organizovania rôznych záujmových výletov či prezentácii navštívilo dňa 05.08.2021 viac ako 20 klientov detského klubu aj Bezbariérové centrum TUKE.  Pracovníci BBC ukázali návštevníkom priestory centra aj  podporné technológie a služby ktoré sprístupňujú informácie pre študentov s rôznym typom postihnutia. Návštevníci sa zaujímali aj o to ako títo študenti študujú a akú podporu im Bezbariérové centrum poskytuje pri štúdiu.

Detský klub v BBC
Detský klub opäť na návšteve u nás.