Vážení študenti aj v tomto akademickom roku sa môžete prihlásiť na Erasmus+ študijný pobyt. Informácie nájdete v tomto odkaze. V prípade že ste študenti so ŠP, môžete získať vyšší grant na pokrytie výdavkov spojených s Vašimi špecifickými potrebami. Ak potrebujete ďalšie informácie o získaní grantu na pokrytie špecifických potrieb kontaktujte Bezabriérové centrum.

Výzva na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2022/23