1. Užívateľská príručka k okuliarom GlasOuse V1.4
  2. Bookeye® 5 V3A automatický skener kníh
  3. Braillov riadok Focus 40 Blue – komunikácia s počítačom v Braillovom písme
  4. Braillov riadok Focus 40 Blue – práca s iPhone
  5. 3D tlačiareň Ultimaker S5
  6. Návody pre podporné technológie pre nevidiacich a slabozrakých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska spracovala v rámci projektu s názvom Pracujeme s asistenčnou technológiou na počítači a mobilnom telefóne video návody na inštaláciu, konfiguráciu a prevádzku podporných technológií využívaných nevidiacimi a slabozrakými používateľmi počítačov a mobilných telefónov. Návody majú za cieľ pomôcť používateľovi podpornej technológie pri  vzniknutom probléme ak nie je dostupná odborná pomoc ako aj odborným pracovníkom, ktorý potrebujú krátky návod pre inštaláciu, konfiguráciu a údržbu podpornej technológie.
Video návody sú publikované v službe youtube.com. Na stránke www.blindrevue.sk sú publikované články s jednotlivými návodmi.

Popri videonávodoch sú publikované aj ich zvukové stopy ako aj textový popis.
Úvodnú informáciu o projekte s odkazmi na ďalšie články nájdete na adrese: Používame asistenčné technológie v počítači a mobilnom telefóne: úvod
(https://blindrevue.sk/pouzivame-asistencne-technologie-v-pocitaci-a-mobilnom-telefone-uvod/)
Prehľad všetkých video návodov nájdete na adrese: Používame asistenčné technológie v počítači a mobilnom telefóne – zhodnotenie
(https://blindrevue.sk/pouzivame-asistencne-technologie-v-pocitaci-a-mobilnom-telefone-zhodnotenie/)