Oznam pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE na ak. rok 2021/2022
BUDÚCI PRVÁCI
Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre ak. rok 2021/2022 sa podávajú v elektronickej forme cez systém MAIS od 01. 06. 2021 do 31. 07. 2021.
Pokyny k zadaniu žiadosti:

  1. http://student.tuke.sk
  2. http://www.sdaj.tuke.sk/informacie.html

Doklady ku žiadostiam (doklad ŤZP, o osirotení, o členstvách v senáte,…) je potrebné doručiť na ubytovací referát. Ak takýto doklad už študent pri predchádzajúcich žiadostiach o ubytovanie poskytol, nie je potrebné ho poskytovať znovu.
Pre poskytnutie ubytovania v ak. r. 2021/2022 nie je podmienkou úhrada rezervačného poplatku z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID 19. Rezervačný poplatok sa ruší na ak. rok 2021/2022.
Žiadosti budú definitívne spracované KONCOM AUGUSTA 2021.
ŠD rozošlú rozhodnutia o pridelení ubytovania a pokyny o ubytovaní v elektronickej podobe e-mailom. V prípade ak študent nenastúpi na ubytovanie do 30. 09. 2021, resp. nepodpíše zmluvu o ubytovaní, stráca nárok na ubytovanie a neobsadená kapacita sa ponúkne iným uchádzačom o ubytovanie.
Ing. Marek Dufala, PhD.
riaditeľ ŠDaJUchádzači o ubytovanie v ŠDaJ TUKE na ak. rok 2021/2022