Lexilight lampa – pomôcka pre dyslektikov

Lexilight lampa je určená na čítanie pre ľudí s poruchami učenia – s dyslexiou. Technológia, na základe ktorej lampa funguje, kombinuje pulzné a modulované svetlo, ktoré umožňuje vymazať zrkadlový efekt, ktorý osoba s dyslexiou vidí.

Výskumom bolo preukázané, že ľudia ktorí nemajú dyslexiu majú jedno oko dominantné, čo je nevyhnutné pre dobré čítanie. Ľudia s dyslexiou majú dominantné obe oči. Obe oči posielajú súčasne do mozgu dve rôzne informácie. To spôsobuje zmätok ktorý vytvára zrkadlové obrazy a narúša čítanie (napr. zamieňanie písmen p za b a pod.). Lampa Lexilight umožňuje spracovať v mozgu informácie tak, ako keby prichádzali z jedného dominantného oka. Zrkadlové obrazy zmiznú a dyslektik je schopný  normálne čítať.

Obrázok Lightlamp

Tablet iPad Pro s Apple Pencil

10,5-palcový tablet iPad Pro spolu s Apple Pencil rozširuje možnosti tabletu iPade Pro nakoľko umožňuje ručne zapisovať najrôznejšie poznámky, kresliť čiary s rôznou hrúbkou, pridávať jemné tieňovanie a vytvárať celú škálu umeleckých efektov podobne, ako s bežnou ceruzkou. Na vytváranie poznámok ceruzkou Apple Pencil slúži softvér MyScript Nebo. Takto vytvorené poznámky je možné veľmi jednoducho previesť, exportovať na dokumenty vo formáte Word, Latex, alebo Pdf

Možnosti:

 •  Úprava a formátovanie textu pomocou dotykového pera – písanie, vkladanie alebo odstraňovanie obsahu ako aj zmena štýlov.
 • Pridávanie blokových schém – kreslenie interaktívnych diagramov s prvkami, ktoré sa dajú upravovať, mazať a presúvať.
 • Písanie editovateľných rovníc – s vypočítaním výsledkov aritmetických rovníc, alebo s konverziou na LaTeX.
 • Exportovanie jednoduchého textu, ako aj celého obsahu do plne formátovaných dokumentov programu Microsoft Word.
 • Kreslenie voľných tvarov a ich konvertovanie na obrázky.
 • Vyhľadávanie v ručne písaných textoch, poznámkach, ako aj v schémach.

tablet ipad_1

Ručný skener textu – scanmarker Air

Scanmarker Air plní úlohu ručného skenera. Umožňuje osobám s dyslexiou prenášanie textu do počítača. Vďaka jednoduchej obsluhe a malým rozmerom je využiteľný pri každodennej práci v škole či v domácnosti. Rýchlosť skenovania sa rovná rýchlosti čítania. S počítačom je prepojený cez sériový kábel. Skener spracováva text s veľkosti  od 6 -22 bodov a dokáže rozlíšiť 50 jazykov.

Ručný skener

Skenovacie pero C-Pen

C-Pen je malý ručný skener, ktorý jednoduchým spôsobom umožňuje zadávať do počítača tlačený text z knižiek, článkov, dokladov a má špeciálny režim pre čítanie čísiel. Skenovanie textu sa vykoná presunutím zariadenia ponad tlačený text.

Naskenovaný text je možné preniesť do počítača ako :

 • text-to-cur-sor, teda na miesto, kde sa aktuálne nachádza kurzor, napríklad MS Word, prekladového slovníka, alebo
 • do nástroja text-to-speech, programu meniaceho text na reč.

Hlavné výhody použitia skenovacieho pera C-pen sú :

 • skenovanie časti textov z tlačených materiálov takých, ako sú knihy, časopisy, vedecké a výskumné dokumenty,
 • umožňuje osobám s dyslexiou zavádzanie textu do počítača, ktorý je následne spracovaný programom meniacim text na reč napr. NVDA,
 • vďaka bezdrôtovej technológii Bluetooth je možné C-Pen pripojiť aj k smartfónom a tabletom s OS Android.

Skenovacie pero

Bamboo Slate – grafický tablet na inteligentné poznámky

Bamboo Slate predstavuje most medzi písaním na papier a digitálnym záznamom. Poznámky, náčrty alebo skice robené klasicky ceruzkou na obyčajný papier, sa dajú pomocou tohto zariadenia preniesť do počítača alebo do cloudu. Bamboo Slate sa skladá z podložky, na ktorú pripnete akýkoľvek normálny papier a píšete naň pomocou špeciálneho pera. Podložka zaznamenáva všetky ťahy pera vrátane úrovne tlaku. Po ukončení písania stačí stlačiť tlačidlo na boku podložky a všetko sa prevedie do digitálnej podoby.

Wacom Bamboo Slate; držanie

Čítacie pero PenFriend

PenFriend je zariadenie (pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých), ktoré slúži na označenie a následne vyhľadanie predmetov označených špeciálnymi lepiacimi etiketami. Etikety obsahujú čiarový kód. Hlasová nahrávka s popisom predmetu (napr. potraviny, lieky, a iné ) sa uloží do pera a čiarový kód na etikete slúži na spárovanie etikety s nahrávkou. Po následnom priložení pera k etikete nalepenej na predmete, pero prehrá  hlasový popis predmetu. Pomocou etikety a čítacieho pera PenFriend je možné predmety ľahko vyhľadať a identifikovať.

Hlavné vlastnosti čítacieho pera:

 • výborná pomôcka na označovanie čohokoľvek,
 • jednoduchá obsluha pomocou štyroch zabudovaných tlačidiel s hlasovým doprovodom,
 • kapacita pamäte čítacieho pera je 1 GB, čo umožní až 70 hodín záznamu,
 • pomocou USB kábla je možne do pera sťahovať MP3 súbory z počítača.

073

LightWriter

LightWriter je ľahké prenosné komunikačné zariadenie, ktoré umožňuje meniť písaný text na reč. Je určené pre ľudí s obmedzenými komunikačnými schopnosťami.

065