Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2021/22. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 08.04.2021.

Študenti so špecifickými potrebami môžu získať navýšený grant na pokrytie ich špecifických potrieb, napr. na osobného asistenta, ubytovanie, iný druh dopravy a iné. Pre ďalšie informácie kontaktujte Bezbariérové centrum.

Ďalšie inštrukcie nájdete na: https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-pre-studentov-studijny-pobyt/

Prihlášky na študijný pobyt Erasmus+ pre študentov