Študentom aj uchádzačom o štúdium na TUKE je k dispozícii koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami. Koordinátor v spolupráci s Bezbariérovým centrom a vedením príslušnej fakulty zabezpečuje podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na TUKE

Bezbariérové centrum

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
vedúci Bezbariérového centra TUKE
055/ 602 2654
dusan.simsik@tuke.sk

Fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
doc. Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
055/ 602 5170
beata.stehlikova@tuke.sk

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
055/602 2580
lubomir.pikna@tuke.sk

Strojnícka fakulta
prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
055 / 602 2377
alena.galajdova@tuke.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.
055/ 602 2944
lubomir.bena@tuke.sk

Stavebná fakulta
Ing. Eva Panulinová, PhD.
055/ 602 4268
eva.panulinova@tuke.sk

Ekonomická fakulta
PhDr. Tatiana Soroková, PhD.
055/ 302 3306
tatiana.sorokova@tuke.sk

Fakulta výrobných technológií v Prešove
doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
0905 241 619
055/ 602 6456
michal.hatala@tuke.sk

Fakulta umení
Ing. Iveta Zreláková Patlevičová
055/ 602 2170
Iveta.Patlevicova@tuke.sk

Letecká fakulta
Ing. Lucia Melníková, PhD.
055/602 2140
lucia.melnikova@tuke.sk