Študentom aj uchádzačom o štúdium na TUKE je k dispozícii koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami. Koordinátor v spolupráci s Bezbariérovým centrom a vedením príslušnej fakulty zabezpečuje podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na TUKE

Bezbariérové centrum

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
vedúci Bezbariérového centra TUKE
055/ 602 2654
dusan.simsik@tuke.sk

Fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
doc. Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
+421 55 602 5170
beata.stehlikova@tuke.sk

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Ing. Lenka Girmanová, PhD.
+421 55 602 2703
lenka.girmanova@tuke.sk

Strojnícka fakulta
prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
+421 55 602 2377
alena.galajdova@tuke.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky
doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.
lubomir.bena@tuke.sk
telefón: +421 55 602 2944

Stavebná fakulta
doc.Ing. Eva Panulinová, PhD.
+421 55 602 4268
eva.panulinova@tuke.sk

Ekonomická fakulta
PhDr. Radka Čopková, PhD.
radka.copkova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 2286

Fakulta výrobných technológií v Prešove
doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
+421 55 602 6403
denisa.oleksakova@tuke.sk

Fakulta umení
Ing. Iveta Zreláková Patlevičová
+421 55 602 2170
Iveta.Patlevicova@tuke.sk

Letecká fakulta
Ing. Lucia Melníková, PhD.
+421 55 602 2140
lucia.melnikova@tuke.sk