Bezdrôtový signalizačný systém LISA

Signalizačný systém premieňa vstupné signály, zvuky (napr. zvuk domového zvončeka, zvuk zvonenia telefónu, plač dieťaťa, zvuk alarmu) na signály zábleskové, alebo vibračné.

  • Signalizačný systém sa skladá vždy najmenej z jedného senzora (vysielača) a najmenej z jedného prijímača (signalizátora).
  • Senzor (vysielač) zachytí zvuk zo zdroja zvuku, premení ho na rádiový impulz a bezdrôtovo ho prenesie na prijímač (signalizátor).

Všetky senzory (vysielače) vysielajú signál na všetky prijímače, ktoré sú zapnuté a sú v dosahu vysielaného signálu a každý prijímač dokáže prijať až šesť signálov.

  • Senzory (vysielače) môžu byť akustické, alebo galvanické.
  • Akustické senzory snímajú zvuky pomocou mikrofónu, ktorý je umiestnený blízko zdroja zvuku.
  • Galvanické senzory sa pripájajú priamo ku zdroju zvuku pomocou kábla.
  • Prijímače signálov rozdeľujeme na akustické, zábleskové, alebo vibračné.
  • Prijímače môžu byť samostatné jednotky, alebo môžu byť integrované do budíkov.

InfraLight II HA

InfraLight je prenosné zariadenie, určené na príjem a prenos zvuku na základe vysielania infračerveného svetla.

083

RadioLight

RadioLight je prenosné zariadenie, určené na príjem a prenos zvuku na základe rádiových vĺn.

084