Technická univerzita v Košiciach je pripravená poskytnúť uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami prispôsobenie študijných podmienok tak, aby mohli úspešne študovať.

Univerzita ponúka široké spektrum podporných služieb a opatrení ktoré sú určené pre študentov s poruchami zraku, sluchu, s poruchami učenia, pohybovými problémami, s chronickým ochorením alebo oslabením, s psychickými poruchami, a s kombinovaným postihnutím. Služby sú poskytované všetkým študentom ktorí získali štatút študenta so špecifickými potrebami po vyhodnotení potrieb v Bezbariérovom centre.

Podpora je študentom na TUKE poskytovaná v súlade s  Vyhláškou č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami