V tomto dokumente si nájdete informácie ako si požiadať o ubytovanie v študentských domovoch TUKE.

Informácia pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE (BUDÚCI PRVÁCI) na akad. rok 2020/2021