Erasmus+ zahraničné stáže – získaj nové skúsenosti‎

Program Erasmus+, je projektom Európskej únie, ktorý v zúčastnených štátoch podporuje akademickú spoluprácu v podobe študentskej mobility, mobility vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov VŠ, pracovných stáží študentov VŠ, ako aj pri ďalších aktivitách VŠ, súvisiacich s vyššie uvedenými.

ERASMUS+ grant na špeciálne potreby

Študenti so špecifickými potrebami študujúci na TUKE, sa môžu v rámci programu EÚ (2014-2020) ERASMUS+ uchádzať aj o špeciálny grant, ktorý slúži na pokrytie predpokladaných zvýšených nákladov/výdavkov súvisiacich so špeciálnymi potrebami (napr. preprava, bezbariérové ubytovanie, diétne stravovanie a pod).

Žiadosť o grant na špeciálne potreby podávajú študenti aj  zamestnanci VŠ vo forme Prihlaska_ZTP_ 2019 Ziadost_VS_o_specialny_grant_2019 spolu  s príslušnými  dokladmi –kópiou preukazu ZŤP  a  akceptačným listom.

Podrobnejšie informácie sa dajú nájsť v dokumente  Vyzva_pre_ZTP_studentov_zamestnancov_VS_2019 pre ZTP študentov a zamestnancov, ktorá platí pre rok 2019. Túto výzvu budeme aktualizovať v pre budúci akademický rok akonáhle bude k dispozícií.

Kritériá pre žiadateľov o špeciálny grant programu Erasmus+:

    • študent/pracovník TUKE bol vybraný na základe výberového konania na svojej fakulte na Erasmus+ mobilitu v príslušnom akademickom roku
    • študent/pracovník má oficiálne uznané ťažké zdravotné postihnutie;
    • študent je  evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami v Bezbariérovom centre.

Ak máte záujem o študijný pobyt v rámci programu Erasmus+  viac informácií môžete získať od pracovníkov Bezbariérového centra a na stránke:

http://web.tuke.sk/erasmus/