Bezbariérové centrum na Technickej univerzite v Košiciach

je celouniverzitným pracoviskom. Medzi jeho hlavné činnosti patrí poskytovanie informačných a poradenských služieb, koordinácia a administrácia podporných služieb, metodická činnosť a podpora, poriadanie vzdelávacích kurzov a riešenie individuálnych študijných záležitosti študentov so špecifickými potrebami.

Sme tu pre Vás ak potrebujete:

  • poradiť s výberom študijného odboru na Technickej univerzite v Košiciach
  • získať informácie o modifikácii študijných podmienok
  • vyhodnotiť Vaše špecifické potreby pri štúdiu
  • zabezpečiť podporné služby pri štúdiu
  • riešiť študijné záležitosti na fakulte v spolupráci s fakultnými koordinátormi

Interaktívna mapa prístupnosti areálu TUKE

 mapa 2

Viac informácií o mape