Študenti ktorí využívajú služby Bezbariérového centra sú v pravidelnom kontakte s pracovníkmi centra pri riešení svojich každodenných výziev spojených s ich štúdiom. Pri tomto pravidelnom kontakte zisťujeme aj ich potreby a spokojnosť s riešením ich požiadaviek. Svoj názor na poskytované služby majú možnosť vyjadriť aj v ankete ktorá je realizovaná dotazníkovou formou. V ostatej ankete sa vyjadrilo 11 respondentov z 56 aktívnych študentov využívajúcich služby BBC. Anketa aj s odporúčaniami je v priloženom dokumente.

Anketa spokojnosti študentov so ŠP