SKN rozširuje okruh užívateľov služieb knižnice aj na užívateľov s iným typom postihnutia ako je zrakové, napr. pre ľudí s telesnými obmedzeniami, poruchami čítania a iné…). Potenciálny záujemca potrebuje Potvrdenie za čitateľa SKN a oboznámiť sa s podmienkami na stránke SKN.

Rozšírenie možnosti registrácie čitateľov do Slovenskej knižnice pre nevidiacich