Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP) na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich spolu s Radou SABP predstavuje druhú časť príručky Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike, ktorá bola vydaná a publikovaná na internetovej stránke SABP.

https://www.skn.sk/sabp.

Druhá časť príručky je venovaná odborným zápisom v braili v prírodných predmetoch, v rozsahu základné zápisy. Táto príručka postačuje na vzdelávanie sa v braili v odborných prírodovedných predmetoch na základných školách. Rovnako však obsahuje dôležité základy pre budúce rozšírenie na vyššie stupne odborných zápisov a prináša viaceré novinky v oblasti zápisov v braili.

Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike