V septembri 2023 bolo publikované dôležité vyhlásenie Európskej únie nevidiacich o braili, jeho význame a používaní, s odporúčaniami EBU pre ďalšie diskusie so zodpovednými osobami v rámci legislatívnych či iných verejných  vyjednávaní a pri debarierizácií verejných priestranstiev. 
Toto vyhlásenie bolo vypracované pracovnou skupinou EBU pre Braillovo písmo. V slovennčine je publikované na stránke SKN:
https://www.skn.sk/novinky/pristup-k-citaniu-a-pouzivaniu-braillovho-pisma-otazka-buducnosti
Vyhlásenie Európskej únie nevidiacich o braili, jeho význame a používaní