Vážená/ý koordinátorka, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, vážená odborná verejnosť.

V súčasnosti sa v populácií zvyšuje počet detí so špecifickými poruchami učenia. V súvislosti s tým narastá aj počet študentov s týmito poruchami na vysokých školách.

Vysokoškolskí učitelia sa čoraz častejšie stretávajú vo svojej pedagogickej praxi s potrebou riešiť rôzne možnosti a alternatívne prístupy pre sprístupnenie štúdia pre takýchto študentov. 

Bezbariérové centrum TUKE v Košiciach v spolupráci s Katedrou špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove preto organizujú dňa 27.11.2019 seminár zameraný na problematiku študentov s poruchami učenia.

Pozvánka na seminár

Prihláška na seminár

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na seminár – 27.11.2019 Adaptácia študenta SŠ s poruchami učenia v začiatkoch štúdia na VŠ a návrh úprav pre študentov s poruchami učenia na vysokej škole