Pozývame Vás na seminár

Adaptácia študenta strednej školy s poruchami učenia, s autizmom, s psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami v začiatkoch štúdia na vysokej škole

Seminár je začlenený do programu vzdelávania a profesionálneho rastu koordinátorov a pracovníkov podporných centier pre študentov so ŠP na vysokých školách v zmysle VŠ zákona pre rok 2019 a je určený pre:
– koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami vysokých škôl
– výchovných poradcov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov stredných škôl
– stredoškolských a vysokoškolských učiteľov, ako aj pre odbornú verejnosť

Termín, trvanie: 04. apríl 2019 (štvrtok), 13,00 – 15,00 hod.
Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, hlavná budova – prízemie
Kongresové centrum TUKE, Zasadacia miestnosť T1
Program:
13:00 – 13:40 Podpora študentov s poruchami autistického spektra na vysokých školách
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity v Prešove
13:40 – 14:00 Poruchy autistického spektra – súčasný pohľad na diagnostiku a terapeutické možnosti
PhDr. Milana Kovaničová, CSc., 1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice
14:00 – 15:00 Prípadové štúdie a panelová diskusia spojená s občerstvením

Pozvánka

Vyplnenú prihlášku zasielajte na

alena.galajdova@tuke.sk
monika.molnarova.2@tuke.sk

 

Pozvánka na seminár – Adaptácia študenta strednej školy s poruchami učenia, s autizmom, s psychickými poruchami a sprievodnými špecifickými potrebami v začiatkoch štúdia na vysokej škole