V rámci série vzdelávacích kurzov určených  koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami na VŠ pripravilo Bezbariérové centrum v spolupráci s firmou Ares workshop určený koordinátorom, vysokoškolským učiteľom, vzdelávacím inštitúciám, ako aj pre širokú verejnosť zameraný na oblasť prístupnosti a podporné technológie. Workshop sa bude konať 15.11.2018 (štvrtok), 13:00 – 16:00 na Technickej univerzita v Košiciach, Bezbariérové centrum, Letná 9/B, prízemie, miestnosť B 011.

Podrobný program Workshopu            ,  

        

Workshop pre koordinátorov 15.11. 2018