Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach zabezpečilo prostredníctvom účelovej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  bezbariérový prístup do auditória Auly Maxima v podobe šikmej schodiskovej plošiny SP Omega F. Veríme, že toto potrebné zariadenie bude dobre slúžiť študentom so špecifickými potrebami, ale aj imobilným zamestnancom a návštevníkom TUKE počas výučby i pri slávnostných udalostiach.

Schodiskovú plošinu, spolu so sprievodnou dokumentáciou a osvedčeniami o odbornej prehliadke a skúške odovzdal vedúcemu Bezbariérového centra prof. Šimšíkovi zástupca dodávateľa spoločnosti ARES (26. júna 2018). Zariadenie bude v správe Odboru hospodárskej správy a energie RTUKE.

Odovzdávanie plošinyUžívateľ plošiny

Šikmá schodisková plošina pre bezbariérový prístup do auditória Auly Maxima