Dňa 19. decembra 2017 sa v Krajskom stredisku ÚNSS v Košiciach uskutočnilo stretnutie s L. B. Christensenom z Dánska, predstaviteľom služby RoboBraille, pri príležitosti spustenia testovacej prevádzky verzie v slovenskom jazyku. Za Bezbariérové centrum TUKE sa na stretnutí zúčastnila PhDr. Monika Molnárová a spolupracovník centra Ing. Ján Krekáň, PhD.

Cieľom stretnutia bola prezentácia nových funkcionalít služby, ich otestovanie, pripomienkovanie a návrhy na vylepšenia.

RoboBraille je e-mailová a webová služba pre zrakovo postihnuté osoby, schopná automaticky prevádzať dokumenty do rôznych alternatívnych formátov, je bezplatná a k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Jej cieľom je podpora sebestačnosti ľudí so špecifickými potrebami v celom vzdelávacom systéme a na trhu práce.  Viac informácií o RoboBraille nájdete na tejto stránke v časti Technológie – Jednoduché riešenia pre sprístupnenie informácií.

RoboBraille v slovenskom jazyku