Skenovacie pero C-Pen

C-Pen je malý ručný skener, ktorý jednoduchým spôsobom umožňuje zadávať do počítača tlačený text z knižiek, článkov, dokladov a má špeciálny režim pre čítanie čísiel. Skenovanie textu sa vykoná presunutím zariadenia ponad tlačený text.

Naskenovaný text je možné preniesť do počítača ako :

  • text-to-cur-sor, teda na miesto, kde sa aktuálne nachádza kurzor, napríklad MS Word, prekladového slovníka, alebo
  • do nástroja text-to-speech, programu meniaceho text na reč.

Hlavné výhody použitia skenovacieho pera C-pen sú :

  • skenovanie časti textov z tlačených materiálov takých, ako sú knihy, časopisy, doklady pre vedecké a výskumné účely
  • umožňuje osobám s dyslexiou zavádzanie textu do počítača, ktorý je následne spracovaný programom meniacim text na reč napr. NVDA,
  • vďaka bezdrôtovej technológii Bluetooth je možné C-Pen pripojiť aj k smartfónom a tabletom s OS Android.