Ručný skener textu – scanmarker Air

Scanmarker Air plní úlohu ručného skenera. Umožňuje osobám s dyslexiou prenášanie textu do počítača. Vďaka jednoduchej obsluhe a malým rozmerom je využiteľný pri každodennej práci v škole či v domácnosti. Rýchlosť skenovania sa rovná rýchlosti čítania. S počítačom je prepojený cez sériový kábel. Skener spracováva text s veľkosti  od 6 -22 bodov a dokáže rozlíšiť 50 jazykov.

Ručný skener

Skenovacie pero C-Pen

C-Pen je malý ručný skener, ktorý jednoduchým spôsobom umožňuje zadávať do počítača tlačený text z knižiek, článkov, dokladov a má špeciálny režim pre čítanie čísiel. Skenovanie textu sa vykoná presunutím zariadenia ponad tlačený text.

Naskenovaný text je možné preniesť do počítača ako :

  • text-to-cur-sor, teda na miesto, kde sa aktuálne nachádza kurzor, napríklad MS Word, prekladového slovníka, alebo
  • do nástroja text-to-speech, programu meniaceho text na reč.

Hlavné výhody použitia skenovacieho pera C-pen sú :

  • skenovanie časti textov z tlačených materiálov takých, ako sú knihy, časopisy, vedecké a výskumné dokumenty,
  • umožňuje osobám s dyslexiou zavádzanie textu do počítača, ktorý je následne spracovaný programom meniacim text na reč napr. NVDA,
  • vďaka bezdrôtovej technológii Bluetooth je možné C-Pen pripojiť aj k smartfónom a tabletom s OS Android.

Skenovacie pero

 

Bamboo Slate – grafický tablet na inteligentné poznámky

Bamboo Slate predstavuje most medzi písaním na papier a digitálnym záznamom. Poznámky, náčrty alebo skice robené klasicky ceruzkou na obyčajný papier, sa dajú pomocou tohto zariadenia preniesť do počítača alebo do cloudu. Bamboo Slate sa skladá z podložky, na ktorú pripnete akýkoľvek normálny papier a píšete naň pomocou špeciálneho pera. Podložka zaznamenáva všetky ťahy pera vrátane úrovne tlaku. Po ukončení písania stačí stlačiť tlačidlo na boku podložky a všetko sa prevedie do digitálnej podoby.

Wacom Bamboo Slate; držanie

Čítacie pero PenFriend

PenFriend je zariadenie, ktoré slúži na označovanie a následne hľadanie predmetov označených špeciálnymi lepiacimi etiketami. Na etikety, v podobe malých nálepiek, je možné nahrať pripomienku, hlasový popis predmetu, ktorý je potrebné označiť. Takto vytvorená etiketa sa následné nalepí na predmet a pomocou čítacieho pera PenFriend je možné predmet ľahko vyhľadať a identifikovať.

Hlavné vlastnosti čítacieho pera:

  • výborná pomôcka na označovanie čohokoľvek,
  • jednoduchá obsluha pomocou štyroch zabudovaných tlačidiel s hlasovým doprovodom,
  • kapacita pamäte čítacieho pera je 1 GB, čo umožní až 70 hodín záznamu,
  • pomocou USB kábla je možne do pera sťahovať MP3 súbory z počítača.

073

Zápisník umožňuje písanie perom do notesu a následné ukladanie a zdieľanie svojich poznámok do PC alebo do smartfónu.

LightWriter

LightWriter je ľahké prenosné komunikačné zariadenie, ktoré umožňuje meniť písaný text na reč. Je určené pre ľudí s obmedzenými komunikačnými schopnosťami.

065