14. mája 2015 zorganizovalo Bezbariérové centrum TU v Košiciach kurz určený pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami pôsobiacich na slovenských vysokých školách a fakultách.

 

Názov kurzu: „A1 Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami“. Je zameraný na oboznámenie sa s koncepciou systémovej podpory študentov so špecifickými potrebami zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Kurz bol ukončený diskusiou k ďalšiemu skvalitňovaniu a smerovaniu v danej oblasti. Absolventi kurzu od organizátorov obdržali prezentačné materiály a certifikát o absolvovaní kurzu vydaný Bezbariérovým centrom TUKE

Vzdelávací kurz pre koordinátorov, máj 2015