Conference AAATE

The AAATE Conference is organised and promoted by the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, the European umbrella organisation for stakeholders in Assistive Technology in Europe, and co-organised and hosted by AIAS Bologna onlus and the Alma

Vzdelávací kurz pre koordinátorov, máj 2015

4. mája 2015 zorganizovalo Bezbariérové centrum TU v Košiciach kurz určený pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami pôsobiacich na slovenských vysokých školách a fakultách.   Názov kurzu: „A1 Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov

news 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor

news 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor