Prístupnosť prostredia na TUKE

Technická univezita v Košiciach sa snaží postupne sprístupňovať svoje prostredie, aby vytvorila priestor na štúdium študentov so špecifickými potrebami.

Proces vzdelávacích aktivít prebieha na TUKE vo viacerých budovách, ktoré sú umiestnené priamo v areáli TUKE,  ale aj v iných častiach mesta Košice. Budovy TUKE majú rôzny stupeň prístupnosti z hľadiska architektonických bariér, preto je nižšie popísaný prístup k jednotlivým budovám TUKE.

areal

Hlavná budova TU, A blok a B blok

Prístup do hlavnej budovy je cez hlavný vchod a bočné vchody.

Hlavný vchod do budovy ul. Letná 9 z parkoviska pre ŤZP je prístupný  – je vybudovaná plošina nájazdu do budovy. Vchodové dvere sú samootváracie, bezprahové a dostatočne široké pre prejazd vozíka.

Vstup do L9 A Aula Maxima:
Vedľajší vchod do hlavnej budovy a vchod do auly Maxima z Letnej ulice – blok L9 A má 3 schody, bez vybudovanej plošiny. Dvere do Auly a do budovy sú plastové a pre vozičkára ťažšie otvárateľné. Počas prázdnin uzamknuté. Pred Aulou Maxima je 13 parkovacích miest – bez parkovacieho miesta pre ŤZP.

Vstup do L9 B.
Vstup je možný cez hlavný vchod, a bočný vchod z vnútorného areálu, ktorý je bezbariérovo riešený – vybudovaná plošina, samootváracie dvere, bezprahové – počas prázdnin uzamknuté. Pred vchodom sú 3 parkovacie miesta pre vozidlá označené preukazom ZŤP. V L9 B bloku sú bezbariérové toalety a bezbariérový výťah.

V hlavnej budove na prízemí sú podateľňa, študentské informačné a poradenské centrum, predajňa odbornej literatúry, rysovne, bufet, predajňa skrípt, Bezbariérové centrum, kopírovacie a viazacie služby, posluchárne P24, P25, P26, P27 – pri posluchárňach sú schodiskové plošiny – kľúč k ich spusteniu je na vrátnici.
Na poschodia 2 až 5 hlavnej budovy je možný prístup osobným výťahom, prístup na prvé poschodie je možný iba cez nákladný výťah, ktorý sa dá použiť iba s asistenciou informátora z hlavnej vrátnice. Nákladný výťah sa nachádza oproti hlavnej vrátnice.

V okolí hlavnej budovy TUKE sú dostupné parkovacie miesta, a to priamo pred hlavným vchodom na Letnej 9 je 1 parkovacie miesto pre auta s označením preukazom ŤZP. Vo vnútri areálu školy sú štyri + jedno parkovacie miesto – počas školského roka je prístupnosť obmedzená prístupovými rampami. V prípade potreby  jednotlivého vstupu do areálu je potrebné kontaktovať vrátnu službu pomocou hlasového zariadenia, ktoré je pri rampách a zabezpečí prístup do areálu. Študenti so špecifickými potrebami v odôvodnených prípadoch majú k dispozícii parkovací preukaz, ktorý im umožňuje bezproblémový vstup do areálu.