Zasadnutie Rady MŠVVaŠ SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami – 22.11.2017

Dňa 22.11.2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE uskutoční zasadnutie Rady MŠVVaŠ SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami pod vedením generálneho riaditeľa Rady MŠVVaŠ Mgr. Jozefa Jurkoviča. Predmetom zasadnutia Rady MŠVVaŠ SR budú aktuálne otázky v oblasti riešenia a zabezpečovania systematického

Ako vidia “techniku” iní

„Podľa môjho názoru Technická univerzita pozitívne prekvapila prístupom a vybavením voči zdravotne znevýhodneným ľuďom, a mali by si z nej brať príklad aj ostatné typy vysokých škôl na Slovensku.“ – toto je citát z článku v ktorom boli naše Bezbariérové centrum a Technická univerzita v