Kurz pre koordinátorov

V dňoch 10 – 13.októbra 2016 sme realizovali v priestoroch Bezbariérového centra TUKE špecializované kurzy určené pre koordinátorov študentov so špecifickými potrebami pre zamestnankyňu UPJŠ, ktorá pôsobí ako univerzitná koordinátorka. Náplňou vzdelávania boli kurzy: Kurz A1- Úvod do legislatívy a metodické usmernenie

Špecializovaný kurz o podporných/asistenčných technológiách – A3

Dňa 17.3.2016 sa v priestoroch pracoviska Bezbariérového centra uskutočnil v poradí druhý špecializovaný kurz o podporných/asistenčných/ technológiách – A3. Kurzu sa zúčastnili 4 koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami z TUKE, koordinátorka pre študentov zo špecifickými potrebami Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a psychologička