Konferenciu AAATE organizuje Asociácia pre rozvoj podporných technológií v Európe, európska zastrešujúca organizácia pre všetky zainteresované strany pracujúce v oblasti podporných technológií v spolupráci s AIAS Bologna onlus a univerzitou v Bologni.

Konferencia AAATE