FNPV je fond tvorený zákonom a podporuje študentov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, študentov doktorandského študijného programu a zamestnancov vysokej školy, ktorí do dňa na doručenie žiadosti o pôžičku dosiahnu vek najviac 35 rokov a zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi, výskumnými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.

 Výhody študentskej pôžičky

  •               počas štúdia sa pôžička neúročí, ani nespláca,
  •               po ukončení štúdia sa pôžička úročí nízkou úrokovou sadzbou, iba 3 % p. a. (ročne),
  •               splácanie až po ukončení štúdia,
  •               bezplatné vedenie účtu,
  •               o študentskú pôžičku je možné požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov,
  •               nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie dlžníka na ÚPSVAR ako uchádzača o zamestnanie, možnosť odpisu

Študenti a pedagógovia môžu požiadať o pôžičku z FNPV najneskôr do 31. 10. 2018. Viac informácií nájdete na www.fnpv.sk

 

Fond na podporu vzdelávania – študentská pôžička -termín 31. 10. 2018