Americká organizácia LightHouse for the Blind and Visually Impaired vyhlasuje Cenu Jamesa Holmana. Finančnou čiastkou 25000 amerických dolárov podporí jednotlivcov s inovátorskou myšlienkou. Prihlasovať sa môžu ľudia so zrakovým postihnutím, ktorí chcú uskutočniť svoj originálny nápad. Stačí pripraviť 90–sekundové video, v ktorom v anglickom jazyku stručne a jasne predstavíte svoj projektový zámer (najmä to, ako by ste využili Cenu Jamesa Holmana, pokiaľ by ste ju získali) a vyplniť aj krátky dotazník. Po vyhodnotení zaslaných podkladov budú vybraní semifinalisti vyzvaní, aby zaslali podrobný projektový zámer. S tými, ktorí sa dostanú do najužšieho výberu, prebehne pohovor s pracovníkmi organizátora.

Vyhlasovateľ: LightHouse for the Blind and Visually Impaired

Výška Ceny Jamesa Holman a: 25000 USD

Termín prihlasovania: 28. 2. 2018

e-mail: info@lighthouse-sf.org

web: http://lighthouse-sf.org/

Na inšpiráciu videa minuloročných uchádzačov.

Možnosť uchádzať sa o Cenu Jamesa Holmana s podporou 25 000 USD