Seminár pre koordinátorov VŠ pre študentov so špecifickými potrebami na tému Úprava prostredia pre študentov s telesným postihnutím sa konal 30.11.2017, 13:30 – 17:00,  v Bezbariérovom centre Technickej univerzity v Košiciach. Témou seminára boli praktické riešenia pre odstraňovanie fyzických bariér. Špeciálna časť bola venovaná novinkám  v oblasti podporných technológií pre transformáciu  študijných materiálov do prístupnej formy. Súčasťou seminára bola aj výmena skúseností medzi koordinátormi VŠ. Seminára sa zúčastnili koordinátori z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zo Žilinskej univerzity , z UPJŠ v Košiciach a tiež pracovníčky knižnice z Prešovskej univerzity.

 

Seminár pre koordinátorov VŠ – Úprava prostredia pre študentov s telesným postihnutím