Dňa 22. 11. 2017 sa pracovník centra  Ing. Zeisberg spolu s externým spolupracovníkom  Ing. Krekáňom zúčastnili seminára o využití služby hapticke.mapy.cz a workshopu pre používateľov ktorý organizovali Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči v spolupráci s  ČVUT v Prahe, Strediskom pre podporu študentov so špecifickými potrebami Elsaa Masarykovou univerzitou v Brne, Teiresiás Strediskom pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi. Seminár sa konal v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Seminar Hptickemapy

Haptické mapy sú mapy určené pre čítanie hmatom a sú vytvorené na podklade bežných vizuálnych máp. Na  zhotovenie hmatovej grafiky pre nevidiacich je potrebná aj špeciálna technológia: tlačiareň Zy-Fuse Heater, spolu so špeciálnym Zy-Tex papierom pokrytým teplo-citlivou vrstvou.

Bezbariérové centrum TU v Košiciach disponuje technológiami potrebnými k výrobe hmatovej grafiky, ako aj odborným personálom. V prípade záujmu o hmatové mapy kontaktujte BBC. Podrobnejšie informácie o haptických mapách nájdete  v časti podporné technológie.

Účasť na seminári “Prezentácia haptických máp”