Dňa 22.11.2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE uskutoční zasadnutie Rady MŠVVaŠ SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami pod vedením generálneho riaditeľa Rady MŠVVaŠ Mgr. Jozefa Jurkoviča. Predmetom zasadnutia Rady MŠVVaŠ SR budú aktuálne otázky v oblasti riešenia a zabezpečovania systematického prístupu k problematike štúdia študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách.

Zasadnutie Rady MŠVVaŠ SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami – 22.11.2017