Vážení študenti radi by sme Vás upozornili že sa blíži termín podávania žiadosti o zníženie, odpustenie alebo odklad termínu splatnosti školného a poplatkov spojených so štúdiom 30. jún.

Podrobnejšiu informáciu nájdete v dokumente Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom roku  2017/2018.

Tlačivo žiadosti sa dá stiahnúť tu.

Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odklad termínu splatnosti školného a poplatkov spojených so štúdiom