Dňa 7.12.2016 a 14.12.2016 sa uskutočnia v priestoroch Bezbariérového centra špecializované kurzy pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami, ktorí pôsobia na jednotlivých fakultách UPJŠ.

7.12.2016 to budú kurzy:

Kurz A1: Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so ŠP

Kurz A2: Podpora študentov so špecifickými potrebami na vysokej škole – základné úlohy koordinátora pre študentov so ŠP.

Dňa 14.12.2016 to bude Kurz A3: Špecializovaný kurz o podporných technológiách pre koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami UPJŠ. V rámci kurzu budú názorne predstavené podporné technológie, ktoré sú vhodné pre podporu študentov s rôznymi typmi a stupňami postihnutia.

Plánované semináre pre koordinátorov