Dňa 25. 11. 2016 navštívila naše Bezbariérové centrum  pani Bc. Hana Klozová, ktorá pôsobí v Akademickej poradni a centre podpory na Technickej univerzite v Liberci (TUL). V priestoroch Bezbariérového centra TUKE sa koordinátorka TUL oboznámila s činnosťou a pôsobnosťou centra na Technickej univerzite v Košiciach a aj s ďalšími aktivitami BBC. Pani Klozová si prezrela podporné technológie, ktoré sú v centre, a ktoré slúžia pre potreby študentov so špecifickými potrebami. V rámci návštevy sme si vymenili skúsenosti s prácou so študentami so špecifickými potrebami v podmienkach SR a ČR.

 

Návšteva z Akademickej poradne a centra podpory na Technickej univerzite v Liberci