Dňa 3. novembra 2016 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnilo zasadnutie členov Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Za TUKE sa zúčastnili členovia rady prorektor pre vzdelávanie prof. Lumnitzer a prof. Šimšík za Bezbariérové centrum TU Košice.

Zasadnutie členov Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami