Dňa 7.novembra 2016 sa pod záštitou Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutoční Deň otvorených dverí 2016. V rámci prehliadky celouniverzitných pracovísk TUKE Vás v čase od 09.00 do 14.00 hod. pozývame na prehliadku nášho Bezbariérového centra, ktoré je zriadené na poskytovanie podpory študentom so špecifickými potrebami pri ich štúdiu. Centrum sa nachádza na prízemí hlavnej budovy TUKE v bloku B, v miestnosti č. 009.

Deň otvorených dverí na TUKE